Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên đảm bảo rủi ro tuân thủ An ninh thông tin – KCN – 82A

Tuyển dụng 395   |Ngày đăng: 13/12/2021   |Ngày hết hạn: 13/01/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Vận hành ứng dụng – KCN – 36A

Tuyển dụng 331   |Ngày đăng: 13/12/2021   |Ngày hết hạn: 13/01/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phát triển phần mềm – Frontend Developer (ReactJS) – KCN -29A

Tuyển dụng 167   |Ngày đăng: 13/12/2021   |Ngày hết hạn: 13/01/2022   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

Ứng tuyển

Trưởng nhóm phát triển phần mềm – Technical Lead (Java) – KCN – 79A

Tuyển dụng 220   |Ngày đăng: 13/12/2021   |Ngày hết hạn: 13/01/2022   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 5 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường – QTRR – 100A

Tuyển dụng 367   |Ngày đăng: 06/12/2021   |Ngày hết hạn: 06/01/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Phòng Giám đốc   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm huy động vốn – CM – 113A

Tuyển dụng 194   |Ngày đăng: 06/12/2021   |Ngày hết hạn: 06/01/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nguồn vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 4 năm

Ứng tuyển

Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Định Chế Tài Chính – FI – 25A

Tuyển dụng 345   |Ngày đăng: 03/12/2021   |Ngày hết hạn: 03/01/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Thương hiệu tuyển dụng – HRD – 47A

Tuyển dụng 195   |Ngày đăng: 02/12/2021   |Ngày hết hạn: 02/01/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) – MKT – 53A

Tuyển dụng 201   |Ngày đăng: 30/11/2021   |Ngày hết hạn: 30/12/2021   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển
DMCA.com Protection Status