Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Kế toán tổng hợp

Tuyển dụng 335   |Ngày đăng: 05/01/2022   |Ngày hết hạn: 05/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

Nhân viên Kế toán quỹ

Tuyển dụng 476   |Ngày đăng: 05/01/2022   |Ngày hết hạn: 05/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: IPAAM   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan

Ứng tuyển

Quản lý cửa hàng

Tuyển dụng 438   |Ngày đăng: 05/01/2022   |Ngày hết hạn: 05/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Quản lý   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên phân tích cao cấp

Tuyển dụng 687   |Ngày đăng: 29/12/2021   |Ngày hết hạn: 29/01/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

IT Helpdesk

Tuyển dụng 1026   |Ngày đăng: 13/12/2021   |Ngày hết hạn: 13/01/2022   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên đảm bảo rủi ro tuân thủ An ninh thông tin

Tuyển dụng 945   |Ngày đăng: 13/12/2021   |Ngày hết hạn: 13/01/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Nhân viên chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên

Ứng tuyển

Chuyên viên Hạ tầng an ninh thông tin

Tuyển dụng 369   |Ngày đăng: 13/12/2021   |Ngày hết hạn: 13/01/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Tư vấn pháp lý cao cấp

Tuyển dụng 531   |Ngày đăng: 09/11/2021   |Ngày hết hạn: 09/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Pháp chế   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán tổng hợp – IPA – 111A

Tuyển dụng 383   |Ngày đăng: 05/11/2021   |Ngày hết hạn: 05/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển
DMCA.com Protection Status