Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Nhân viên quản lí đội xe kiêm kĩ thuật tòa nhà – IPA – 118A

Tuyển dụng 33   |Ngày đăng: 18/11/2021   |Ngày hết hạn: 18/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm

Ứng tuyển

Thực tập sinh Product Marketing – DB – 119A

Tuyển dụng 67   |Ngày đăng: 18/11/2021   |Ngày hết hạn: 18/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Toàn thời gian

Ứng tuyển

Nhân viên Dịch vụ chứng khoán (Broker) – KHCN – 88A

Tuyển dụng 430   |Ngày đăng: 18/11/2021   |Ngày hết hạn: 18/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Nam Định   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng thị trường vốn nợ (DCM Manager) – IB – 117A

Tuyển dụng 41   |Ngày đăng: 17/11/2021   |Ngày hết hạn: 17/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 5 năm

Ứng tuyển

Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp (ARM) – DWealth – 116A

Tuyển dụng 92   |Ngày đăng: 16/11/2021   |Ngày hết hạn: 16/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Dịch vụ khách hàng   |Nơi làm việc: Hồ Chí Minh   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán kiểm soát – TCKT – 103A

Tuyển dụng 188   |Ngày đăng: 15/11/2021   |Ngày hết hạn: 15/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Tài chính kế toán   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3-5 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Kế toán Thuế – TCKT – 104A

Tuyển dụng 107   |Ngày đăng: 15/11/2021   |Ngày hết hạn: 15/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Tài chính kế toán   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên Quản lý và vận hành đào tạo – L&D – 73A

Tuyển dụng 110   |Ngày đăng: 15/11/2021   |Ngày hết hạn: 15/12/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3 năm

Ứng tuyển

IT Helpdesk – KCN – 89A

Tuyển dụng 107   |Ngày đăng: 11/11/2021   |Ngày hết hạn: 11/12/2021   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Ứng tuyển