Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường – QTRR – 100A

Tuyển dụng 187   |Ngày đăng: 12/10/2021   |Ngày hết hạn: 30/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Phòng Giám đốc   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng Digital Sale – DB – 97A

Tuyển dụng 87   |Ngày đăng: 07/10/2021   |Ngày hết hạn: 07/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

UI/UX Designer – KCN – 63A

Tuyển dụng 86   |Ngày đăng: 07/10/2021   |Ngày hết hạn: 07/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Kế toán quỹ – Công ty Quản lý quỹ IPAAM – 55A

Tuyển dụng 57   |Ngày đăng: 07/10/2021   |Ngày hết hạn: 07/11/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: IPAAM   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm liên quan

Ứng tuyển

Chuyên viên Thiết kế đồ họa (Graphic Designer) – DB – 53A

Tuyển dụng 81   |Ngày đăng: 05/10/2021   |Ngày hết hạn: 05/11/2021   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1-2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên chính Tạo nguồn và Phát triển nguồn nhân lực – HRD – 48A

Tuyển dụng 267   |Ngày đăng: 01/10/2021   |Ngày hết hạn: 01/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Nhân sự   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Thực tập sinh tuyển dụng – HRD – 45A

Tuyển dụng 390   |Ngày đăng: 29/09/2021   |Ngày hết hạn: 29/10/2021   |Mức lương: 3000000   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Toàn thời gian

Ứng tuyển

Business Intelligence Analyst – CM – 90A

Tuyển dụng 133   |Ngày đăng: 28/09/2021   |Ngày hết hạn: 28/10/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2

Ứng tuyển

Chuyên Viên Vận Hành Nhân Sự (HO) – HRM – 91A

Tuyển dụng 173   |Ngày đăng: 28/09/2021   |Ngày hết hạn: 28/10/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3

Ứng tuyển