Hợp tác cùng phát triển

Tìm kiếm cơ hội

Business Intelligence Analyst – CM – 90A

Tuyển dụng 583   |Ngày đăng: 29/10/2021   |Ngày hết hạn: 29/11/2021   |Mức lương: Thỏa thuận   |Phòng ban: Thị trường Vốn   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Chuyên viên quản trị rủi ro lãi suất và thanh khoản – QTRR – 101A

Tuyển dụng 701   |Ngày đăng: 12/10/2021   |Ngày hết hạn: 30/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Phòng Giám đốc   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

Trưởng phòng Digital Sale – DB – 97A

Tuyển dụng 522   |Ngày đăng: 07/10/2021   |Ngày hết hạn: 07/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Kinh doanh số   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Trưởng phòng   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

UI/UX Designer – KCN – 63A

Tuyển dụng 1045   |Ngày đăng: 07/10/2021   |Ngày hết hạn: 07/11/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 1 năm

Ứng tuyển

Thực tập sinh tuyển dụng – HRD – 45A

Tuyển dụng 2781   |Ngày đăng: 29/09/2021   |Ngày hết hạn: 29/10/2021   |Mức lương: 3000000   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Thực tập sinh   |Hình thức: Toàn thời gian

Ứng tuyển

Chuyên Viên Vận Hành Nhân Sự (HO) – HRM – 91A

Tuyển dụng 854   |Ngày đăng: 28/09/2021   |Ngày hết hạn: 28/10/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 3

Ứng tuyển

Business Intelligence Analyst – CM – 90A

Tuyển dụng 695   |Ngày đăng: 28/09/2021   |Ngày hết hạn: 28/10/2021   |Mức lương: Cạnh tranh   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2

Ứng tuyển