Hợp tác cùng phát triển

Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường

Tuyển dụng 4795   |Ngày đăng: 21/01/2022   |Ngày hết hạn: 21/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Phòng Giám đốc   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Chuyên viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm

Ứng tuyển

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 • Nhận diện, đo lường, giám sát, kiểm soát các rủi ro trọng yếu trong các hoạt động kinh doanh margin và thị trường vốn của VNDIRECT

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Báo cáo cho: Trưởng phòng quản trị rủi ro

Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các mô hình định lượng rủi ro

 • Nghiên cứu mô hình: phát triển phương pháp luận, ứng dụng mô hình và tính toán đo lường rủi ro, hạn mức rủi ro dựa trên các điều kiện kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành, nội tại cổ phiếu, biến động giao dịch của cổ phiếu.
 • Đặt đề bài thu thập dữ liệu mới phục vụ cho công tác quản trị rủi ro
 • Thực hiện các phân tích liên quan đến kiểm định giả thuyết, kiểm định khủng hoảng đối với các loaị rủi ro
 • Văn bản hóa quá trình triển khai mô hình và cách thức ứng dụng, bao gồm khuyến nghị đối với các bộ phận kinh doanh, trình bày bảo vệ mô hình trước ban thẩm định.
 • Truyền thông, đào tạo cách thức ứng dụng mô hình cho các bộ phận kinh doanh.
 • Báo cáo kết quả ứng dụng và kết quả kiểm định, tổng hợp các vấn đề phát sinh và đề xuất cải tiến.

Rà soát tính phù hợp và hiệu quả các mô hình đang sử dụng

 • Định kỳ rà soát, báo cáo hiện trạng và đề xuất thay đổi các mô hình đang được sử dụng và xây dựng bởi Phòng QTRR
 • Phối hợp với các bộ phận kinh doanh để rà soát, điều chỉnh các mô hình định giá và hệ thống đánh giá các công cụ tài chính được sử dụng bởi các bộ phận nghiệp vụ kinh doanh;

Vận hành, bảo dưỡng các mô hình

 • Định kỳ cập nhật dữ liệu đầu vào cho mô hình

Xây dựng kịch bản hành động phòng ngừa rủi ro thị trường

 • Phối hợp với các bộ phận kinh doanh trong việc chủ động dự báo, cảnh báo rủi ro
 • Phối hợp xây dựng kịch bản hành động trước và sau khi sự kiện rủi ro xảy ra

Nghiên cứu, phát triển, tự động hóa mô hình quản trị rủi ro

 • Tham gia đặt đề bài, triển khai tự động hóa các báo cáo quản trị, các mô hình rủi ro
 • Phối kết hợp với các phòng chức năng khác xây dựng yêu cầu triển khai áp dụng (BRD), xây dựng các Test case, tiến hành kiểm thử hệ thống (UAT) để điều chỉnh hệ thống đo lường rủi ro trong quá trình triển khai áp dụng.
 • Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc triển khai áp dụng các mô hình đo lường rủi ro

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ học vấn

 • Cử nhân/ thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, toán thống kê, toán tài chính, kinh tế lượng

2. Kiến thức/ Chuyên môn có liên quan

 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các ngân hàng trong việc: Phân tích dữ liệu; Lập mô hình định lượng rủi ro, mô hình rủi ro tín dụng, thịtrường,.. Hoặc làm việc trong bộ phận Quản trị rủi ro, Nguồn vốn.
 • Hiểu biết về thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng
 • Hiểu biết về hoạt động của các định chế tài chính, nẵm vững hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các rủi ro
 • Hiểu biết về kinh tế vĩ mô, hiểu biết về các công cụ nợ và các hoạt động đầu tư
 • Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, CFA, FRM

3. Kỹ năng

 • Kỹ năng phân tích thị trường chứng khoán; Kỹ năng xây dựng đề bài phát triển công cụ tự động; Kỹ năng xử lý, phân tích, tổng hợp dữ liệu, xác suất thống kê, mô hình định lượng
 • Kỹnăng lập trình xử lý dữ liệu trên R, Python, VBA; Kỹ năng xử lý dữ liệu trên Power BI
 • Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giải quyết vấn đề và tìm giải pháp
 • Tiếng Anh đọc viết thành thạo

4. Năng lực

 • Năng lực quan sát – tôn trọng sự thật
 • Năng lực học tập – đam mê hoàn thiện
 • Năng lực hành động – Dấn thân phụng sự
 • Năng lực tập trung – An trú hiện tại

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

 • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
 • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức

2. Thu nhập theo năng lực

 • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
 • Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu, xem xét thay đổi thu nhập định kỳ theo kết quả kinh doanh
 • Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

 • Được tư vấn và chia sẻ về lộ trình phát triển năng lực và công việc tại công ty
 • Được cung cấp trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc
 • Không gian làm việc thân thiện, các đầu sách đa dạng sẵn có tại khu vực làm việc
 • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi
Ứng tuyển ngay

Vị trí tuyển dụng tương tự

Chuyên viên phát triển phần mềm – Backend Developer (Java)

Tuyển dụng 4573   |Ngày đăng: 28/01/2022   |Ngày hết hạn: 28/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Junior/ Middle/ Senior   |Hình thức: Chính thức   |Kinh nghiệm: Từ 1 năm trở lên

Giám đốc Truyền thông & thương hiệu doanh nghiệp

Tuyển dụng 3721   |Ngày đăng: 27/01/2022   |Ngày hết hạn: 27/02/2022   |Mức lương: Thỏa thuận   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Giám đốc   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 10-15 năm

Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh Định Chế Tài Chính

Tuyển dụng 4175   |Ngày đăng: 24/01/2022   |Ngày hết hạn: 24/02/2022   |Mức lương: Cạnh tranh   |Phòng ban: Công nghệ   |Nơi làm việc: Hà Nội   |Cấp bậc: Nhân viên   |Hình thức: Toàn thời gian   |Kinh nghiệm: 2 năm