Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT ký kết Thỏa thuận cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính với Công ty TNHH KPMG

Công bố thông tin 17/07/2017    318

Chia sẻ

  1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
  2. Mã chứng khoán: VND
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  4. Điện thoại: 04. 394 10 510
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Tuyết
  6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/7/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã ký Thỏa thuận cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính với Công ty TNHH KPMG với phạm vi gồm:

  • Soát xét Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của VNDIRECT và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của VNDIRECT và công ty con cho giai đoạn 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2017;
  • Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/6/2017.

Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: https://www.vndirect.com.vn/category/tin-tuc-vndirect/cong-bo-thong-tin/

VNDS_Ky Hop dong kiem toan HNX

DMCA.com Protection Status