Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán DIG

Công bố thông tin 14/11/2022    368

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng: Nguyễn Hùng Cường

– Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT

– Cổ phiếu bán giải chấp: DIG 

– Số lượng dự kiến bán giải chấp: 1,737,700 cổ phiếu

Thời điểm dự kiến bán: 15/11/2022