Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán HPX

Công bố thông tin 14/11/2022    341

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc bán giải chấp chứng khoán của người nội bộ/người có liên quan của người nội bộ như sau:

– Tên khách hàng : Đỗ Quý Hải

– Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

– Cổ phiếu bán giải chấp : HPX

– Số lượng dự kiến bán giải chấp : 566,200 cổ phiếu

Thời điểm dự kiến bán : ngày 15/11/2022