1 2 3 4 5

   VNDIRECT: Sửa đổi quyết định thành lập Chi nhánh TP.HCM

   March 30, 2017 14:14:51

   Ngày 30/3/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được Quyết định số 286/QĐ-UBCK ngày 29/3/2017 của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với nội dung:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi