1 2 3 4 5

   VNDIRECT: Sửa đổi quyết định thành lập Chi nhánh TP.HCM

   March 30, 2017 14:14:51

   Ngày 30/3/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã nhận được Quyết định số 286/QĐ-UBCK ngày 29/3/2017 của UBCKNN về việc sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT với nội dung:

   VNDIRECT: Thông báo thay đổi nhân sự

   March 09, 2017 16:42:02

   Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT trân trọng công bố: Ngày 09/3/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT đã ban hành các Quyết định số 82/2017/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ của nhân sự quản lý và Quyết định số 83/2017/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh như sau:

   1 2 3 4 5
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi