Hợp tác cùng phát triển

La bàn đầu tư tháng 04/2023 – Tín hiệu hồi phục xuất hiện

Tâm điểm vĩ mô

  • FED đưa ra thông điệp bớt diều hâu hơn về chính sách tiền tệ. Trong cuộc họp tháng 3, FED đã quyết định nâng phạm vi mục tiêu cho lãi suất điều hành lên 4,75% – 5%. Quan điểm của FED đã bớt “diều hâu” hơn. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm việc FED không còn tuyên bố việc “tăng lãi suất liên tục” là phù hợp do tác động của khủng hoảng ngân hàng. FED cho biết họ để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa và không cắt giảm lãi suất vào năm 2023. Tuy nhiên, dự báo thị trường có phần tích cực hơn trong việc nới lỏng so với quan điểm của FED. Cụ thể, thị trường hiện kỳ ​​vọng sẽ không có thêm đợt tăng lãi suất điều hành nào nữa trong năm nay và FED sẽ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào nửa cuối năm 2023 do khả năng xảy ra suy thoái.

  • Chúng tôi nhận thấy sự đảo chiều trong chính sách tiền tệ của NHNN. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, NHNN đã có 2 đợt giảm lãi suất điều hành, theo đó lãi suất tái chiết khấu giảm 1 điểm % xuống 3,5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm 0,5 điểm % xuống 5,5%, lãi suất cho vay qua đêm của NHNN đối với các tổ chức tín dụng cũng được hạ xuống 6%/năm từ 7%, trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND của tổ chức tín dụng đối với một số lĩnh vực ưu tiên giảm 1 điểm % xuống 4,5%/năm, lãi suất tối đa tiền gửi bằng VND không kỳ hạn dưới 1 tháng và kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm 0,5 điểm %

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status