Hợp tác cùng phát triển

La bàn đầu tư DGO – Tuần 17/7 – 21/7/2023

Việt Nam: NHNN điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023

  • Ngày 10/7/2023 Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho các tổ chức tín dung với mức giao toàn hệ thống khoảng 14%

Thế Giới: Lạm phát tháng 6 của Mỹ tiếp tục hạ nhiệt

  • Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần và CPI lõi tháng 6 của Mỹ tăng lần lượt 3% yoy và 4,8% yoy hạ nhiệt so với mức tăng 4% và 5,3% yoy trong tháng 5
  • Chỉ Số giá sản xuất (PPI) toàn phần và PPI lõi tháng 6 của Mỹ cũng hạ nhiệt khi tăng lần lượt là 0,1% yoy và 2,4% yoy; hạ nhiệt từ mức tăng 1,1% và 2,8% trong tháng 5

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây