Hợp tác cùng phát triển

La bàn đầu tư DGO – Tuần 24/7 – 28/7/2023

Việt Nam: Cán cân thương mại duy trì thặng trong nửa đầu tháng 7

  • Kim ngạch XNK nửa đầu tháng 7 đạt 27,2 tỷ usd, giảm 4,1% so với kỳ 2 tháng 6 và giảm 11% svck. Cán cân thương mại thặng dư thêm 0,43 tỷ usd.
  • Ngày 19/07 hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chính thức được vận hành.

Thế Giới: Doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ duy trì tăng trưởng dương nhưng thấp hơn dự báo

  • Doanh số bán lẻ T6 của Mỹ tăng 0,2% mom và là tháng có tăng trưởng dương tháng thứ 3 liên tiếp.
  • GDP Q2/23 của Trung Quốc tăng 6,3% yoy cải thiện so với Q1/23 nhưng thấp hơn mức dự báo tăng 7,3% của các chuyên gia.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây