Hợp tác cùng phát triển

La bàn đầu tư DGO – Tuần 10/7 – 14/7/2023

Việt Nam: Lĩnh vực sản xuất vẫn tiếp tục suy giảm trong tháng 6

  • PMI lĩnh vực sản xuất của VN trong T6 đạt 46,2 điểm; cải thiện so với T5 những vẫn dưới mức 50 điểm.
  • Giá trị giải ngân ĐTC trong tháng 6 ước đạt 69,06 nghìn tỷ đồng, tăng 48,6% so với tháng 5 và chiếm 30,5% tổng vốn giải ngân 6 tháng đầu năm.

Thế Giới: Lĩnh vực việc làm của Mỹ vẫn mạnh

  • Tỷ lệ thất nghiệp trong T6 của Mỹ là 3,6% giảm so với mức 3,7% của T5.
  • PMI ngành dịch vụ T6 của Mỹ tăng lên mức 53,9 điểm từ mức 50,3 điểm trong T5, trong khi PMI ngành sản xuất chỉ đạt 46 điểm, là tháng thứ 8 liên tiếp dưới mức 50 điểm.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây