Biểu phí sử dụng các Sản phẩm Dịch vụ của VNDIRECT

    

   Download VNDIRECT Biểu phí

    

   TT

   Dịch vụ

   Mức phí

   I.          Mở tài khoản

   Miễn phí

   II.         Phí giao dịch

   1.

   Dịch vụ Giao dịch Cơ bản (Direct Account)

   Dành cho nhà đầu tư cá nhân độc lập, sử dụng tài khoản Direct Account.

   0,15%/GTGD

   2.

   Dịch vụ chăm sóc tài khoản (Prime Account)

   Dành cho nhà đầu tư sử dụng dịch vụ có chuyên viên tư vấn và quản lý tài khoản

   0,2% – 0,35%/GTGD

   3.

   Dịch vụ giao dịch đặc biệt (Special  Account)

   Dành cho khách hàng tổ chức và nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp có

   Thỏa thuận

   4.

   Dịch vụ giao dịch cổ phiếu OTC

   0,3%/GTGD

   (hoặc theo thỏa thuận)

   5.

   Dịch vụ giao dịch trái phiếu

   0,02% – 0,1%/GTGD

   III.        Dịch vụ tài chính

   1.

   Ứng trước tiền bán (UTTB)

   0,0375%/ngày*

   2.

   Giao dịch ký quỹ

   0,0375%/ngày*

   3.

   Sản phẩm cho vay cầm cố tài sản với bên thứ 3

   0,0389%/ngày

   IV.        Phí lưu ký

   1.

   Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ

   0,4đ/cp/tháng

   2.

   Trái phiếu

   0,2đ/tp/tháng

   V.        Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên

   1đ/chứng khoán/lần chuyển khoản

   Tối thiểu: 100.000 VND

   Tối đa: 2.000.000 VND

   VI.       Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

   1.

   Chuyển khoản cho, biếu, tặng, thừa kế

   0,2%/GTGD

   2.

   Chuyển quyền sở hữu của cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng hoặc các trường hợp chuyển nhượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận

   0,2%/GTGD

   3.

   Chuyển quyền sở hữu chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng chưa/không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán

   0,2%/GTGD

   4.

   Chào mua công khai

   0,2%/GTGD

   VII.  Phong tỏa Chứng khoán

   1.

   Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng

   100.000/1 lần

   2.

   Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3

   100.000/1 lần

   3.

   Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3

   0,2%/ GTGD/năm(*)

   Tối thiểu 500.000VND/ năm

   Tối đa 2.000.000VND/ năm

   VIII. Dịch vụ SMS

    

    

   1.     SMS thông thường

    

   Miễn phí

    

   2.     SMS gia tăng

    

   8.800VND/tháng, 100.000VND/năm

    

   IX.       Phí làm thẻ giao dịch trực tuyến(VTOS)

   Miễn phí (áp dụng cho KH đăng ký lần đầu)

    

   Giá trị giao dịch = Số lượng CK chuyển quyền sở hữu/Phong tỏa  x  Giá chứng khoán

   Giá chứng khoán được xác định như sau:

   –   Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3 mục VI, khoản 3 mục VII: Giá chứng khoán được xác định là mệnh giá

   –   Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 mục VI: Giá chứng khoán là giá thực hiện chào mua (*) Nếu thời gian đề nghị theo dõi phong tỏa dưới 1 năm, làm tròn thành 1 năm.

   – Đối với các trường hợp (*) quy định tại mục III: Lãi tính từ ngày giải ngân, áp dụng từ ngày 03/04/2017 .

   Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900 5454 09 hoặc chọn Chat với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.
   Trân trọng!
   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi