Biểu phí sử dụng các Sản phẩm Dịch vụ của VNDIRECT

   TT

   Dịch vụ

   Mức phí

   I.    Mở tài khoản

   Miễn phí

   II.   Phí giao dịch

   1.

   Direct Service  (Dịch vụ cơ bản)

   Dành cho nhà đầu tư chủ động giao dịch và quản lý tài sản

   0,15% – 0.2%/GTGD

   2.

   Pro-traders Service (Dịch vụ Giao dịch chuyên nghiệp)

   Dành cho nhà đầu tư có nhu cầu thiết kế gói dịch vụ giao dịch chuyên biệt riêng.

   Thỏa thuận

    3.

   Broker Careby Service (Dịch vụ Môi giới chăm sóc)

   Dành cho Nhà đầu tư có nhu cầu môi giới quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán riêng.

   Giá trị giao dịch/ngày/tài khoản Phí giao dịch
   Dưới 80 triệu đồng 0.35%
   Từ 80 triệu đồng tới dưới 250 triệu đồng 0.30%
   Từ 250 triệu đồng tới dưới 400 triệu đồng 0.25%
   Từ 400 triệu đồng tới dưới 800 triệu đồng 0.20%
   Từ 800 triệu đồng trở lên 0.15%

   Áp dụng từ ngày 26/3/2018

   Biểu phí bậc thang

   4.

   Portfolio Manager Careby Service (Dịch vụ Ủy thác Quản lý danh mục Đầu tư)

   Dành cho Nhà đầu tư có nhu cầu ủy thác quản lý đầu tư chứng khoán.

   Theo giá trị tài sản ròng và thưởng hiệu quả

   5

   Asset Management Careby (Dịch vụ Tư vấn Quản lý tài sản đầu tư) 

   Dành cho Nhà đầu tư lớn, có nhu cầu quản lý tài sản đầu tư.

   Thỏa thuận

   6.

   Dịch vụ giao dịch qua tổng đài 1900 5454 09

   Áp dụng từ ngày 05/6/2017

   0,3%/GTGD

   7.

   Dịch vụ giao dịch trái phiếu

   0,02% – 0,1%/GTGD

   8.

   Dịch vụ giao dịch cổ phiếu OTC

   0.3%/GTGD

   (hoặc theo thỏa thuận)

   III. Dịch vụ tài chính

   1.

   Ứng trước tiền bán (UTTB)

   0,0375%/ngày*

   2.

   Giao dịch ký quỹ

   0,0375%/ngày*

   3.

   Sản phẩm cho vay cầm cố tài sản với bên thứ 3

   0,0389%/ngày

   IV.        Phí lưu ký

   1.

   Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ

   0,4đ/cp/tháng

   2.

   Trái phiếu

   0,2đ/tp/tháng

   V.   Chuyển khoản chứng khoán do tất toán, chuyển khoản chứng khoán khác thành viên

   1đ/chứng khoán/lần chuyển khoản

   Tối thiểu: 100.000 VND

   Tối đa: 2.000.000 VND

   VI.  Chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

   1.

   Chuyển nhượng chứng khoán

   Bên chuyển

   0,2%/GTGD

   Bên nhận

   0,1%/GTGD

   2.

   CQSH do chào mua công khai – thanh toán bằng tiền

   Bên chuyển

   0,15%/GTGD

   Bên nhận

   0,15%/GTGD
   3.

   CQSH do chào mua công khai – thanh toán bằng hoán đổi cổ phiếu

   Bên chuyển 0,03%/GTGD

   Bên nhận

   0,15%/GTGD

   VII. Phong tỏa Chứng khoán

   0,15%/GTGD

   1.

   Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu Khách hàng

   100.000/1 lần

   2.

   Phong tỏa Chứng khoán một lần theo yêu cầu bên thứ 3

   100.000/1 lần

   3.

   Phong tỏa và theo dõi phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu bên thứ 3

   0,2%/ GTGD/năm(*)

   Tối thiểu 500.000VND/ năm

   Tối đa 2.000.000VND/ năm

   VIII. Dịch vụ SMS

   1.     SMS thông thường

   Miễn phí

   2.     SMS gia tăng

   8.800VND/tháng, 100.000VND/năm

   IX.   Phí làm thẻ giao dịch trực tuyến(VTOS)

   Miễn phí (áp dụng cho KH đăng ký lần đầu)

    

   Giá trị giao dịch = Số lượng CK chuyển quyền sở hữu/Phong tỏa  x  Giá chứng khoán

   Giá chứng khoán được xác định như sau:

   – Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 mục VII: Giá chứng khoán được xác định là mệnh giá

   – Đối với các trường hợp (*) quy định tại mục III: Lãi tính từ ngày giải ngân, áp dụng từ ngày 03/04/2017 .

   Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1900 5454 09 hoặc chọn Chat với chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.
   Trân trọng!
   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT
   Hỏi đáp Chat với chúng tôi