Hợp tác cùng phát triển

BẢN TIN ETF – VN30 6T22: Dự kiến không thay đổi

Báo cáo chiến lược 28/12/2021    554

Chia sẻ

• Chỉ số VN30 sẽ được xem xét định kỳ vào T1/22 và có hiệu lực kể từ ngày 07/02/2022.

• Chúng tôi ước tính sẽ không có thay đổi nào đối với chỉ số VN30 trong đợt xem xét định kỳ này.

Chỉ số VN30 phai mờ trong năm 2021
Tính đến 24/12/21, chỉ số VN30 đã tăng 38% so với đầu năm, vượt trội so với VNindex (tăng 31,8% so với đầu năm) nhưng xếp sau các chỉ số khác. Với dòng vốn chảy mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và trung bình kể từ T7/21 đã giúp cho chỉ số VNSmallcap và VNMidcap trở thành những chỉ số có mức tăng tốt nhất, lần lượt tăng 96,4% và 67,4% so với đầu năm. VNDiamond và VNFinlead cũng tăng 57,3% và 50,0% so với đầu năm.

Theo phân tích dòng vốn của chúng tôi, quỹ DCVFM VN30 ETF đã bị rút ròng hơn 1.100 tỷ đồng kể từ đầu năm tính đến 24/12/21. Việc rút ròng này có thể một phần là do cơ cấu dòng vốn sang quỹ ETF DCVFM VNDiamond.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status