Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – ROS nhiều khả năng bị loại khỏi FTSE Vietnam Index

Báo cáo chiến lược 02/03/2020    793

Chia sẻ

  • FTSE ETF (FTSE Vietnam Index) và V.N.M ETF (MVIS Vietnam Index) sẽ lần lượt công bố kết quả review danh mục đầu tư vào ngày 6 tháng 3 và ngày 13 tháng 3 tới đây.
  • FTSE Vietnam Index: Loại ROS – Không thêm cổ phiếu nào.
  • MVIS Vietnam Index: Không thêm không bớt cổ phiếu Việt Nam.

FTSE Vietnam Index: Loại ROS – Không thêm cổ phiếu nào

Dựa trên dữ liệu giá đóng cửa ngày 25/02/2020, ROS nhiều khả năng sẽ bị loại ra khỏi FTSE Vietnam Index do không đáp ứng được tiêu chí về “giá trị vốn hóa có thể đầu tư được”. Cụ thể, giá trị vốn hóa có thể đầu tư được của cổ phiếu tại ngày 25/02/2020 chỉ đạt 86,6 triệu USD, thấp hơn yêu cầu tối thiểu để được ở lại danh mục FTSE Vietnam Index là khoảng 102,2 triệu USD (102,2 triệu USD tương đương 0,5% tổng giá trị vốn hóa có thể đầu tư được của tất cả các cổ phiếu hiện có trong danh mục FTSE Vietnam Index).
Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy không có cổ phiếu nào đáp ứng đủ điều kiện để được thêm vào FTSE Vietnam Index lần này.

Dự báo hoạt động mua/bán của quỹ FTSE ETF trong kỳ review tới đây

Chúng tôi ước tính VHM, VCB, TCH, SBT và NVL sẽ được FTSE ETF mua ròng mạnh trong khi ROS, VNM, PDR và VIC sẽ bị bán ra nhiều trong đợt review lần này.

MVIS Vietnam Index: Không thêm không bớt cổ phiếu Việt Nam

Đối với đợt cơ cấu lần này của V.N.M ETF, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi nào trong danh sách các cổ phiếu Việt Nam có mặt trong danh mục MVIS Vietnam Index. Đồng thời, chúng tôi dự báo tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong MVIS Vietnam Index sẽ giữ nguyên ở mức hiện tại là 70,54% tổng giá trị danh mục.

Dự báo về hoạt động mua/bán của quỹ V.N.M ETF trong kỳ review tới đây

Chúng tôi ước tính VRE, VNM, VJC và MSN có thể được V.N.M ETF mua vào mạnh trong đợt review lần này trong khi các cổ phiếu VCB, SBT, NVL và BVH sẽ bị bán ròng.

Ước tính giá trị mua/bán của hai quỹ ETF trong kỳ review Quý 1 tới

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status