Hợp tác cùng phát triển

Bản tin ETF – Đón chờ cổ phiếu bất động sản

Báo cáo chiến lược 25/11/2021    581

Chia sẻ

• FTSE ETF (FTSE VN Index) và V.N.M ETF (MVIS VN Index) sẽ thực hiện sàng lọc rổ cổ phiếu định kỳ và lần lượt công bố vào ngày 3/12 và 10/12.

• Dự kiến FTSE và V.N.M sẽ thêm lần lượt 5 cổ phiếu và 3 cổ phiếu vào danh mục; trong khi đó không có cổ phiếu nào bị loại ra ở cả 2 quỹ ETF.

• KDH, NLG và DXG sẽ được hưởng lợi nhiều nhất trong đợt cơ cấu này.

V.N.M ETF ghi nhận dòng tiền tích cực, trong khi FTSE ETF vẫn bị rút ròng mạnh

Tính đến ngày 22/11/2021, V.N.M ghi nhận giá trị tài sản đang quản lý (AUM) đạt 579 triệu USD với giá trị hút ròng từ đầu năm ghi nhận 38,6 triệu USD. Trong khi đó FTSE bị rút ròng 77,1 triệu USD tính từ đầu năm đến nay, AUM hiện tại của quỹ đạt 455 triệu USD.

Ước tính cơ cấu danh mục cho Q4/21

FTSE ETF

Đối với việc tái cơ cấu FTSE ETF, VND, DGC, NLG, DIG, DXG đủ điều kiện để được đưa vào danh mục ETF khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vào rổ chỉ số. Chúng tôi ước tính FTSE ETF sẽ mua vào lần lượt 256,4/160,0/159,0/147,4/ 143,3 tỷ đồng 5 cổ phiếu nói trên trong đợt tái cơ cấu ETF lần này.

V.N.M ETF

Chúng tôi ước tính KDH, NLG và DXG sẽ được thêm vào V.N.M ETF trong đợt xem xét này khi các cổ phiếu này đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để trở thành cổ phiếu thành phần của MVIS Index, là chỉ số cơ sở của quỹ V.N.M ETF. Chúng tôi ước tính tỷ trọng các cổ phiếu Việt Nam trong quỹ sẽ ở mức 75% với số cổ phiếu là 31.
Chúng tôi ước tính KDH sẽ là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất trong đợt cơ cấu của cả 2 quỹ với giá trị là 108,2 tỷ đồng. Tiếp đó NLG và DXG cũng được mua ròng mạnh với giá trị lần lượt là 74,3 tỷ và 71,5 tỷ.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status