Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông của IPA

Công bố thông tin 10/11/2008    368

Chia sẻ

Theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA, VNDIRECT thực hiện chi trả cổ tức 2007 cho các cổ đông của IPA từ ngày 12 đến ngày 30/11/2008.

Chi tiết cụ thể xin xem file đính kèm

File đính kèm:

DMCA.com Protection Status