Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo về sự cố giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ngày 22/01/2018

Công bố thông tin 22/01/2018    207

Chia sẻ

Vào ngày giao dịch 22/01/2018, lúc 14h31 trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Căn cứ theo Công văn số 131/SGDHCM – DV về sự cố giao dịch ngày 22/01/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM sẽ thực hiện:

  • Tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018.
  • Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

VNDIRECT xin được gửi kèm Công văn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để Quý khách nắm rõ thông tin và rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý khách.

Cong van so 131/SGDHCM – DV

Trân trọng,

DMCA.com Protection Status