Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Công bố thông tin 08/04/2015    162

Chia sẻ

Ngày 23/4/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 14h ngày 23/04/2015

2. Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Hai Bà Trưng –  Hà Nội

3. Thành phần: Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT chốt tại ngày 26/03/2015.

4. Nội dung chính:

– Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014

– Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh  năm 2014 và kế hoạch năm 2015

– Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2014

– Và các nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu tại file đính kèm.

DMCA.com Protection Status