Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo đã công bố và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013

Công bố thông tin 14/08/2013    218

Chia sẻ

Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trân trọng thông báo:
– Giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa báo cáo đã công bố và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2013
– Nội dung công bố thông tin

Toàn văn các báo cáo được gửi theo file đính kèm.

DMCA.com Protection Status