Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin về kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu TDW

Công bố thông tin 12/12/2013    214

Chia sẻ

 

Công ty Cổ phần  Chứng khoán VNDIRECT thông báo về kết quả đợt chào mua cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (TDW) của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh từ ngày 08/11/2012 đến ngày 10/12/2013 như sau:

 

I. Tổ chức/cá nhân chào mua công khai:

1. Đối với tổ chức chào mua công khai

a) Tên tổ chức chào mua công khai: Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

b)  Tên giao dịch: REE

c) Vốn điều lệ: 2.446.433.850.000 VND

d) Địa chỉ trụ sở chính: 364 Cộng Hòa – Phường 13 – Quận Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh

đ) Điện thoại: 84-8-3810 0017                           Fax: 84-8-3810 0337

e) Nơi mở tài khoản: Vietcombank – Chi nhánh Tân Bình                              

    Số hiệu tài khoản: 007.100.119.3232

g) Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300741143 ngày 25 tháng 06 năm 2011 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

– Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, lắp ráp, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và các dịch vụ về ngành điện, điện tử, cơ khí và điện lạnh. Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Môi giới và kinh doanh bất động sản. Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước. Sản xuất điện. Khai thác, xử lý và cung cấp nước. Mua bán và dịch vụ bảo trì máy móc cơ giới công nông nghiệp, thiết bị thông tin, viễn thông. Thi công các công trình xây dựng điện đến 35KV.

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ cơ điện cho các công trình công nghiệp, thương mại và dân dụng. Sản xuất và kinh doanh máy điều hòa không khí Reetech, sản phẩm gia dụng, tủ điện và sản phẩm cơ khí công nghiệp. Phát triển và khai thác bất động sản. Đầu tư chiến lược

– Tổng mức vốn kinh doanh (30/06/2013): 4.441.703.666.673 VNĐ

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

III. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Tổ chức chào mua đối với Công ty mục tiêu trước khi chào mua: 2.120.740 cổ phần (Hai triệu một trăm hai mươi nghìn bảy trăm bốn mươi cổ phần) tương đương 24,95% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủ Đức

IV. Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu chào mua: 1.455.000 cổ phần (Một triệu bốn trăm năm mươi nhăm nghìn cổ phần) tương đương 17% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Thủ Đức.

V. Số lượng cổ phiếu mua được trong đợt chào mua: 1.443.980 cổ phần

VI. Tỷ lệ mua cổ phần TDW từ mỗi cổ đông: 100% (do số cổ phần đăng ký chào mua lớn hơn số cổ phần đăng ký bán)

VI. Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức/cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu: 3.564.720 cổ phần tương đương 41.94% số lượng cổ phần lưu hành

 

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status