Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu

Công bố thông tin 15/04/2016    472

Chia sẻ

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

2. Tên giao dịch: VNDIRECT SECURITIES CORPORATION

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Điện thoại: 04 39724568 Fax: 04 39724600

5. Mã chứng khoán: VND

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

7. Vốn điều lệ: 1.549.981.650.000 đồng

8. Nơi mở tài khoản: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT     Số hiệu tài khoản: 021P222222

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:

– Giấy phép hoạt động số 22/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp ngày 16/11/2006.

– Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh chứng khoán Mã số:

– Sản phẩm/dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Giao dịch ký quỹ chứng khoán.

– Tổng mức vốn kinh doanh: 1.935.431.563.238 đồng

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 380 cổ phiếu

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 5.000.000 cổ phiếu

3. Mục đích mua lại cổ phiếu cổ phiếu: Giảm số cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn

4. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối của Công ty

5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 22/4/2016 đến ngày 21/5/2016.

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận (trong phạm vi pháp luật cho phép)

7. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định); Giá đặt thấp nhất  = Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại.

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT

– Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Điện thoại: 04 39724568

– Tài khoản thực hiện giao dịch: 021P222222.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm  2016

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Thị Tuyết

File đính kèm :

DMCA.com Protection Status