Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Công bố quyết định niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Công bố thông tin 11/08/2017    334

Chia sẻ

  • Chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán: VND
  • Mã ISIN: VN000000VND7
  • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
  • Số lượng cổ phiếu: 154.998.165 cổ phiếu
  • Tổng giá trị cổ phần niêm yết theo mệnh giá: 1.549.981.650.000 đồng.

Quyet dinh niem yet HOSE

 

DMCA.com Protection Status