Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT công bố các Giấy chứng nhận cho Thị trường Chứng khoán Phái sinh

Công bố thông tin 22/05/2017    376

Chia sẻ

  1. Giấy Chứng nhận Đủ điều kiện Kinh doanh Chứng khoán Phái sinh số 06/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 19/5/2017, phạm vi hoạt động kinh doanh Chứng khoán Phái sinh VNDIRECT được thực hiện bao gồm:
  • Môi giới chứng khoán phái sinh;
  • Tự doanh chứng khoán phái sinh;
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.
  1. Giấy Chứng nhận Đủ điều kiện cung cấp Dịch vụ Bù trừ, Thanh toán Giao dịch Chứng khoán Phái sinh số 07/GCN-UBCK của UBCKNN cấp ngày 19/5/2017, loại hình thành viên bù trừ chung với phạm vi dịch vụ bao gồm:
DMCA.com Protection Status