Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Báo cáo tài chính Q2.2013 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

Công bố thông tin 16/07/2013    271

Chia sẻ

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2013. Kèm theo Công bố thông tin là bản giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý II.2013 so với Quý II.2012.

DMCA.com Protection Status