Hợp tác cùng phát triển

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN GIẢI CHẤP CHỨNG KHOÁN

Công bố thông tin 19/08/2016    484

Chia sẻ

  • Tên khách hàng: VÕ TRƯỜNG THÀNH
  • Cổ phiếu bị giải chấp: TTF
  • Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
  • Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị
  • Số lượng dự kiến bán giải chấp: 112.080 cổ phần
  • Thời điểm bán giải chấp: ngày 19/08/2016
DMCA.com Protection Status