Hợp tác cùng phát triển

Thông báo thay đổi lãi suất áp dụng trên tài khoản CCP tại Vietinbank

Công bố thông tin 07/06/2018    340

Chia sẻ

 

Đối tượng KH Loại hình Mức lãi suất Cơ sở tính lãi
Tài khoản nhà đầu tư trong nước Tiền không kỳ hạn trên tài khoản CCP tại Vietinbank 0.2%/năm 1 năm có 365 ngày
DMCA.com Protection Status