Hợp tác cùng phát triển

Thông báo phí giao dịch Chứng khoán phái sinh tại VNDIRECT

Chứng khoán phái sinh 13/11/2017    1101

Chia sẻ

VNDIRECT thông báo biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh từ ngày 13/11/2017 như sau:

VNDIRECT thông báo biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh từ ngày 13/11/2017 như sau:

• Phí giao dịch mở/đóng/đáo hạn: 20,000 đồng/giao dịch/hợp đồng

• Phí giao dịch 2 chiều đối với các vị thế được mở và đóng ngay trong cùng ngày giao dịch: 30,000 đồng/giao dịch 2 chiều trong ngày/hợp đồng (Trong đó phí mở là 20,000 đồng/giao dịch/hợp đồng và phí đóng là 10,000 đồng/giao dịch/hợp đồng)

Lưu ý phí giao dịch chưa bao gồm các phí sau: Phí của VSD (phí quản lý vị thế, phí ký quỹ), phí chuyển tiền, phí ứng trước VM và thuế giao dịch.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài 1900545409.

DMCA.com Protection Status