Hợp tác cùng phát triển

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

Chứng khoán phái sinh 20/10/2017    1073

Chia sẻ

VNDIRECT Thông báo Chương trình ưu đãi Phí giao dịch Chứng khoán phái sinh từ ngày 01/08/2018

July 31, 2018

VNDIRECT trân trọng thông báo Chương trình ưu đãi Phí giao dịch Chứng khoán phái sinh cho Khách hàng có tổng khối lượng giao dịch Mở/Đóng từ 500 hợp đồng/ngày trở lên, áp dụng từ ngày 01/08/2018 cho toàn bộ Khách hàng, cụ thể như sau: Biểu phí giao dịch hiện tại Phí giao dịch mở/đóng vị thế cùng một

DMCA.com Protection Status