Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT Thông báo Chương trình ưu đãi Phí giao dịch Chứng khoán phái sinh từ ngày 01/08/2018

Chứng khoán phái sinh 31/07/2018    521

Chia sẻ

VNDIRECT trân trọng thông báo Chương trình ưu đãi Phí giao dịch Chứng khoán phái sinh cho Khách hàng có tổng khối lượng giao dịch Mở/Đóng từ 500 hợp đồng/ngày trở lên, áp dụng từ ngày 01/08/2018 cho toàn bộ Khách hàng, cụ thể như sau: Biểu phí giao dịch hiện tại Phí giao dịch mở/đóng vị thế cùng một

VNDIRECT trân trọng thông báo Chương trình ưu đãi Phí giao dịch Chứng khoán phái sinh cho Khách hàng có tổng khối lượng giao dịch Mở/Đóng từ 500 hợp đồng/ngày trở lên, áp dụng từ ngày 01/08/2018 cho toàn bộ Khách hàng, cụ thể như sau:

  1. Biểu phí giao dịch hiện tại
  • Phí giao dịch mở/đóng vị thế cùng một mã hợp đồng trong ngày: 7,000 đồng/giao dịch/hợp đồng (Tổng giao dịch 2 chiều trong ngày là 14,000 đồng/giao dịch 2 chiều/hợp đồng)
  • Phí giao dịch một chiều mở/đóng vị thế qua ngày: 12,000 đồng/giao dịch/hợp đồng
  1. Phí ưu đãi cho Khách hàng có tổng khối lượng giao dịch MỞ/ĐÓNG từ 500 Hợp đồng/Ngày: 
  • Phí giao dịch mở/đóng vị thế cùng một mã hợp đồng trong ngày: giảm 2,000 đồng/giao dịch/hợp đồng (Giảm còn 5,000 đồng/giao dịch/hợp đồng hay Tổng giao dịch 2 chiều trong ngày là 10,000 đồng/giao dịch 2 chiều/hợp đồng)
  • Phí giao dịch một chiều mở/đóng vị thế qua ngày: giảm 2,000 đồng/giao dịch/hợp đồng (Giảm còn 10,000 đồng/giao dịch/hợp đồng)  

Lưu ý:

  • Phí giảm sẽ được hoàn lại vào tài khoản của Quý khách vào ngày giao dịch tiếp theo.
  • Khối lượng giao dịch xét giảm phí được tính trên tổng khối lượng giao dịch của tất cả các hợp đồng.
  • Phí giao dịch chưa bao gồm các phí sau: Phí quản lý vị thế (Phí trả VSD), phí chuyển tiền, phí Sở giao dịch HNX, thuế giao dịch, Lãi thấu chi và Phí ứng trước VM. 
  • Hợp đồng đáo hạn tương đương với giao dịch đóng vị thế.

Ví dụ minh hoạ tính phí cho giao dịch của Khách hàng tại ngày 01/08/2018 như sau: 

Trường hợp Số vị thế MỞ trong ngày Số vị thế ĐÓNG trong ngày Tổng khối lượng  Giảm phí Phí giao dịch ngày 01/08
1 300 199 Gd 1 chiều: 101

Gd 2 chiều: 199 x 2

Tổng KL: 499

Không, do tổng KL nhỏ hơn 500 Phí gd 1 chiều: 12,000Đ x 101 = 1,212,000Đ

Phí gd 2 chiều: 7,000Đ x 199 x 2 = 2,786,000Đ

2 300 200 Gd 1 chiều: 100

Gd 2 chiều: 200 x 2

Tổng KL: 500

Phí gd 1 chiều: 10,000Đ x 100 = 1,000,000Đ

Phí gd 2 chiều: 5,000Đ x 200 x 2 = 2,000,000Đ

3 400 0 Gd 1 chiều: 400

Gd 2 chiều: 0

Tổng KL: 400

Không, do tổng KL nhỏ hơn 500 Phí gd 1 chiều: 12,000Đ x 400 = 4,800,000Đ

Phí gd 2 chiều: 0

4 250 250 Gd 1 chiều: 0

Gd 2 chiều: 250 x 2

Tổng KL: 500

Phí gd 1 chiều: 0

Phí gd 2 chiều: 5,000Đ x 250 x 2 = 2,500,000Đ

Cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Nhân viên Quản lý tài khoản hoặc Tổng đài 1900545409.