Kiến thức cơ bản chứng quyền có bảo đảm

April 23, 2018

KIẾN THỨC CƠ BẢN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

1.Chứng Quyền có bảo đảm – Covered Warrant (CW) là gì?

– Là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sàn chứng khoán có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. Công ty chứng khoán được phát hành CW là công ty được UBCK nhà nước cấp phép. Tính đến thời điểm tháng 12/2017, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ có 5 công ty được phát hành CW gồm: VNDIRECT, SSI, HSC, VPBS, MBS.

–  Luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở để làm căn cứ tham chiếu xác định lãi/lỗ.

–  Giá của chứng quyền:

IPO:  công ty chứng khoán phát hành tại 1 mức giá xác định.

Sau niêm yết: Giá biến động trên cơ sở tăng giảm của mã chứng khoán cơ sở làm tham chiếu.

– Chỉ với 15.000đ/ CW, NĐT  sẽ có cơ hội nhận được chênh lệch giá trong tương lai của VNM.

2. Chủ thể giao dịch và xác định lãi/lỗ

chung quen co bao dam

Giá của mã chứng khoán dùng làm tham chiếu ảnh hưởng đến lãi/lỗ của NĐT khi chứng quyền đáo hạn .

– NĐT Lãi (Giá CKCS tại đáo hạn > Giá thực hiện + phí CW): VNDIRECT sẽ thanh toán cho NĐT.

– NĐT Hòa (Giá CKCS tại đáo hạn = Giá thực hiện + phí CW): VNDIRECT thanh toán lại phần phí mua ban đầu cho NĐT.

– NĐT Lỗ một phần: (Giá thực hiện<Giá CKCS tại đáo hạn<Giá thực hiện + phí CW): VNDIRECT thanh toán cho NĐT phần tiền còn lại.

– NĐT Lỗ toàn bộ: (Giá CKCS tại đáo hạn < = Giá thực hiện): NĐT không phải thực hiện bất kì một thủ tục nào.

Lưu ý:

– Lãi/ lỗ của NĐT khi giao dịch CW trước ngày đáo hạn tính toán như CKCS

– Theo dõi và giao dịch mua/bán CW trên bảng giá VNDIRECT như CKCS

Kiến thức cơ bản chứng quyền có bảo đảm

KIẾN THỨC CƠ BẢN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM 1.Chứng Quyền có bảo đảm – Covered Warrant (CW) là gì? – Là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành và được niêm yết trên sàn chứng khoán có mã giao dịch riêng và có hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ

VNDIRECT.COM.VN