Hợp tác cùng phát triển

DSTOCK – Đầu tư cổ phiếu

DSTOCK – Đầu tư cổ phiếu
Lựa chọn cổ phiếu giá trị, nắm bắt cơ hội kiến tạo lợi nhuận tối ưu

Stockpick
Cổ phiếu khuyên nghị
DPortfolio
Danh mục đầu tư theo chiến lược
Nguồn vốn đầu tư Tiền tích luỹ Tiền tích luỹ
Số vốn tối thiểu Linh hoạt Linh hoạt
Rủi ro* Cao Cao
Lợi nhuận kỳ vọng 20% ++ 20% ++
Thời gian đầu tư 1 – 5 năm 1 – 5 năm
Cách giao dịch Tự giao dịch  Tự giao dịch
Phù hợp với KH có thời gian bám thị trường KH ít thời gian theo dõi thị trường
Tài sản phân bổ 25 Doanh nghiệp có tốc độ tăng
trưởng lợi nhuận tốt nhất thị
trường
5-10 doanh nghiệp có giá trị
bền vững
Đăng ký Đăng ký

Đầu tư theo Stockpick

  • Hiểu giá trị cơ bản của cổ phiếu mà bạn lựa chọn
  • Hiểu mức độ rủi ro biến động giá của thị trương của cổ phiếu

Đầu tư theo DPortfolio

    • Hiểu chiến lược lựa chọn danh mục và giá trị danh mục
    • Hiểu mức độ rủi ro biến động giá của danh mục

Chứng chỉ quỹ cổ phiếu VNDAF

Uỷ thác đầu tư VNVALUE

 

Để tìm hiểu chi tiết hay giải đáp thắc mắc, Nhà đầu tư vui lòng liên hệ tư vấn sản phẩm qua Tổng đài 1900 54 54 09 (Bấm phím lẻ số 1 và 4)