Hợp tác cùng phát triển

Công bố thông tin giải trình của Công ty CP Vincom

Công bố thông tin 03/07/2007    223

Chia sẻ

Công bố thông tin giải trình của Công ty CP Vincom

Theo yêu cầu của UBCK, công ty CP Vincom xin được giải trình bổ sung
nội dung văn bản số 942/UBCK-QLPH ngày 28/06/2007 về yêu cầu giải trình
và công bố thông tin do đơn thư khiếu nại của nhà đầu tư. Công ty
VNDIRECT đăng tải toàn bộ nội dung này tới quý nhà đầu tư

DMCA.com Protection Status