Hợp tác cùng phát triển

VTP – Duy trì triển vọng tích cực – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 09/09/2021    1518

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng Q2/21 của VTP tăng 3,1% svck đạt 106 tỷ. LN ròng 6T21 tăng 7,3% svck, hoàn thành 48,5% dự phóng năm của chúng tôi.
  • Chúng tôi duy trì dự phóng EPS 2021 và tăng dự phóng 2022-23 thêm 16,1%/13,4% để phản ánh triển vọng tốt hơn của mảng chuyển phát.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 95.300 đ/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND84.500

VND95.300

1,80%

KHẢ QUAN

Công nghiệp

Mảng chuyển phát duy trì tăng trưởng ổn định trong Q2/21

Trong Q2/21, doanh thu VTP tăng 19,7% svck nhờ (1) doanh thu thương mại tăng 23,9% svck, và (2) doanh thu chuyển phát tăng 12,4% svck nhờ ước tính tăng trưởng sản lượng 13,0%. Tuy nhiên, LN gộp Q2/21 chỉ tăng 1,1% svck do biên LN gộp mảng thương mại bị thu hẹp. Thay đổi trong chính sách bán hàng của Viettel Telecom khiến LN gộp thương mại giảm 66,8% svck trong khi LN gộp chuyển phát tăng 17,7% svck nhờ tăng lợi thế quy mô kinh tế. Do chi phí QLDN Q2/21 giảm 10,8% svck nhờ cải tiến công nghệ, LN ròng Q2/21 tăng 3,1% svck đạt 106 tỷ. LN ròng 6T21 tăng 7,3% so với cùng kỳ, hoàn thành 48,5% dự phóng cả năm, phù hợp với dự phóng của chúng tôi.

Thách thức trong ngắn hạn, duy trì triển vọng tích cực trong dài hạn

Do quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt kể từ Q3/21, nhiều doanh nghiệp giao hàng phải giảm quy mô, như Giao Hàng Tiết Kiệm, Grab, Be hay các ứng dụng xe công nghệ khác. Trong thời điểm khó khăn, VTP đã tận dụng cơ hội này để triển khai mô hình bưu cục số mới kể từ T2/21, giúp tăng sự thuận lợi cho khách hàng trong khi giúp VTP tiết kiệm chi phí. VTP cũng đẩy mạnh Voso.vn để nắm bắt nhu cầu đi chợ online trong thời điểm giãn cách. Chúng tôi kỳ vọng thị trường chuyển phát sẽ tăng trưởng trung bình 11,4% giai đoạn 2021-23 nhờ tăng trưởng mạnh của thương mại điện tử. Tổng hợp lại, doanh thu mảng chuyển phát của VTP được dự báo tăng trưởng 12,5%/22,9%/10,4% svck giai đoạn 2021-23.

Duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu 95.300 đ/cp

Chúng tôi tăng giá mục tiêu theo phương pháp DCF thêm 11,9% trên cơ sở tăng EPS dự phóng 2022-23 thêm 16,1%/13,4% do chúng tôi tin rằng các đối thủ của VTP đang gặp khó khăn và VTP có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng thị phần dựa trên hệ sinh thái toàn diện từ nền tảng TMĐT đến hạ tầng chuyển phát trên toàn quốc. Rủi ro giảm giá gồm (1) dịch bệnh hay khủng hoảng dẫn đến đóng cửa biên giới, làm giảm sản lượng chuyển phát quốc tế, (2) giá bán trung bình thấp hơn dự kiến do cạnh tranh khốc liệt. Tiềm năng tăng giá gồm (1) sản lượng và giá bán cao hơn dự kiến và (2) những tiến triển mới trong việc chuyển sàn niêm yết sang HSX.

Đọc báo cáo đầy đủ tại: Đây

DMCA.com Protection Status