Hợp tác cùng phát triển

VRE – Dòng người trở lại các trung tâm thương mại – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 25/05/2022    247

Chia sẻ

  • Doanh thu và lợi nhuận (LN) ròng Q1/22 của VRE giảm 39%/52% svck xuống 1.369 tỷ đồng/377 tỷ đồng, phù hợp với dự phóng của chúng tôi.
  • Chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi mạnh mẽ trong một vài quý tới để giúp LN ròng của VRE tăng trưởng 95,4%/64,6% svck trong năm 2022/23.
  • Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu là 37.800 đồng/cp.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND28.100

VND37.800

0,00%

KHẢ QUAN

Bất động sản

KQKD Q1/22: Vẫn đúng kỳ vọng của chúng tôi
DT Q1/22 giảm 38,5% svck nhưng tăng 0,2% so với (sv) quý trước do: (1) DT từ mảng cho thuê giảm 27,2% svck nhưng tăng 40% sv quý trước do VRE đưa ra gói hỗ trợ 644 tỷ đồng cho khách thuê so với gói hỗ trợ 766 tỷ đồng trong Q4/21 và một gói rất nhỏ trong Q1/21 khi Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh zero-Covid; và (2) DT từ chuyển nhượng bất động sản giảm 81,4% svck, 80,7% sv quý trước khi VRE chỉ bàn giao 20 căn (so với 111 căn trong Q1/21 và 104 căn trong Q4/21). LN ròng của VRE trong Q1/22 đạt 377 tỷ đồng, giảm 51,7% svck nhưng tăng 2,1 lần sv quý trước, phù hợp với dự phóng của chúng tôi vì chúng tôi dự kiến sẽ không có gói hỗ trợ nào trong 6T cuối năm.
Dòng người đang quay trở lại các trung tâm thương mại
Trong Q1/22, các trung tâm thương mại (TTTM) bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch vào cuối T2 – T3 nhưng lượng khách trung bình tại các trung tâm thương mại của VRE tăng đáng kể, tăng 30% sv quý trước, tương đương 60% mức trước đại dịch. Chúng tôi quan sát thấy rằng dòng người tiếp tục trở lại các TTTM vào cuối T3, khiến lượng khách trung bình đến các TTTM của VRE trong tháng 4 phục hồi và tiếp cận mức trước đại dịch. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách đến các TTTM của VRE sẽ tăng mạnh trở lại trong mùa cao điểm hè vào Q2/22 và VRE có thể sẽ chấm dứt các gói hỗ trợ. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy trung bình tăng 2,9 điểm % lên 85,5% và giá thuê tăng 4% svck trong năm 2022.
Tăng trưởng LN ròng dẫn dắt bởi tăng trưởng lượng khách và các TTTM
Vào T4/22, VRE đã ra mắt VMM Smart City theo mô hình “Life-Design Mall” thế hệ mới với diện tích sàn (GFA) là 68.000 m2, bằng 4,1% tổng GFA của VRE cuối T3/22. Chúng tôi kỳ vọng tổng GFA của VRE có thể tăng 2,0 lần lên khoảng 3,3-3,7 triệu m2 vào 2026. Trong năm 2022/23, chúng tôi kỳ vọng DT của VRE sẽ tăng 46,2%/35,8% svck lên 8.614/11.699 tỷ đồng nhờ doanh thu mảng cho thuê tăng trưởng 63,2 %/39,7% svck. Do đó, chúng tôi kỳ vọng LN ròng 2022/23 của VRE sẽ tăng 95,5%/64,6% svck lên 2.569 tỷ đồng/4.2289 tỷ đồng.
Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 37.800 đồng
Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu theo phương pháp chiết khấu dòng tiền là 37.800 đồng (WACC: 11,7%, lãi suất phi rủi ro: 3%). Tiềm năng tăng giá: 1) TTTM mở hoặc mức bán lẻ phục hồi nhanh hơn dự kiến, dẫn đến kinh doanh cho thuê tăng trưởng mạnh hoặc gói hỗ trợ thấp hơn dự kiến và 2) chuyển nhượng TTTM với giá trị cao. Rủi ro giảm giá: 1) TTTM mở mới chậm hơn dự kiến và 2) tỷ lệ lấp đầy và giá thuê thấp hơn dự kiến
Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

 

DMCA.com Protection Status