Hợp tác cùng phát triển

VPB – Thuận buồm xuôi gió – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 11/03/2022    642

Chia sẻ

  • Lợi nhuận (LN) ròng hợp nhất tăng 13,4% svck lên 11.808 tỷ đồng, tương đương 90% dự báo cả năm.
  • Chúng tôi ước tính lợi nhuận 2022 tăng 28,4% svck đạt 15.163 tỷ đồng.
  • Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu cao hơn là 45.800đ/cp dự trên P/BV mục tiêu 2,2 lần năm 2022.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND36.850

VND45.800

0,00%

KHẢ QUAN

Tài chính

Ngân hàng mẹ rực rỡ, FE Credit ảm đạm
Ngân hàng mẹ ghi nhận LN ròng 31.087 tỷ đồng năm 2021 (317,6% svck), chủ yếu nhờ thương vụ thoái 49% vốn tại FE Credit. Trường hợp không có khoản thu nhập bất thường này, LN ròng ngân hàng mẹ ước tính vẫn tăng 44,2% svck, nhờ cho vay tăng trưởng 26,7% svck và thu nhập từ phí tăng trưởng 18,9% svck. Về phía FE Credit, tổng thu nhập hoạt động giảm 12% svck, cho vay tăng 14,2% svck và NIM đạt 21,1% trong năm 2021. Chi phí hoạt động giảm 7% svck trong khi chi phí dự phòng tăng 16% svck. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của FE Credit chỉ đạt 0,6 tỷ đồng (-83,6% svck).
VPB vẫn duy trì chỉ số sinh lời hiệu quả
Trong năm 2021, NIM đạt 7,63% (cao nhất trong các ngành) và ROE đạt 8%. Tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 4,47% vào cuối năm 2021, từ mức 3,4% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng mẹ ở mức 1,5%, trong khi FE Credit ước tính đạt 13,6%. Ngân hàng đã tăng cường trích lập dự phòng (+112% svck), nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) lên 60,9% từ mức 45,3% vào cuối năm 2020 – mức cao nhất từ năm 2017. Hệ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng đạt 14,2% vào cuối năm 2021, nằm trong số những ngân hàng có hệ số an toàn vốn cao nhất.
Từng bước chuyển mình trở thành ngân hàng số
Sau thương vụ thoái vốn tại FE Credit, VPB đang trong tiến trình trở thành ngân hàng số xoay quanh việc VPBank Neo được đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2021. Đây là một nền tảng cho các dịch vụ tài chính tích hợp trong hệ sinh thái của VPB, phục vụ cá nhân và các doanh nghiệp. VPB cũng mở rộng hệ sinh thái bằng cách tăng cường quan hệ đối tác với các Fintech, ngân hàng hàng di động và các doanh nghiệp bán lẻ khác. VPB mua lại CTCP chứng khoán VPBank (tên cũ: CTCP chứng khoán ASC) và nâng vốn điều lệ lên 9.000 tỷ đồng.
Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 45.800đ/cp
Giá mục tiêu mới dựa trên P/BV là 2,2 lần năm 2022. Tiềm năng tăng giá là khả năng phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược sau khi tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài nâng từ 15,0% lên 17,5% vào tháng 3 năm 2022. Rủi ro giảm giá bao gồm lạm phát cao hơn dự kiến dẫn đến tăng trưởng tín dụng thấp hơn và nợ xấu tăng cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status