Hợp tác cùng phát triển

VNM – Định giá hấp dẫn – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 05/02/2021    887

Chia sẻ

  • VNM ghi nhận DT Q4/20 tăng 1,3% svck và LNR giảm 0,7% svck.
  • Chúng tôi nâng đánh giá lên Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 127.000 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND 108.800

VND 127.000

2,82%

KHẢ QUAN

Hàng tiêu dùng

LNR Q4/20 giảm nhẹ do doanh thu nội địa tăng trưởng yếu

VNM bắt đầu hợp nhất DT với GTN từ năm 2020 tuy nhiên DT Q4/20 chỉ đạt mức tăng trưởng khiêm tốn 1,3% svck do 1) DT nội địa (không bao gồm GTN) giảm 2,5% svck do đợt lũ lụt lịch sử ở miền Trung gây ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng trong T10-11, 2) đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ sữa ở Mỹ và châu Âu khiến các công ty con ở nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng âm 17,5% svck. Bên cạnh đó, biên LNG Q4/20 cũng giảm 0,8 điểm % svck và chi phí bán hàng & QLDN tăng 7,9% svck do VNM tăng cường hoạt động khuyến mại để thúc đẩy doanh thu sau lũ lụt. Vì vậy, VNM ghi nhận LNR Q4/20 giảm nhẹ 0,7% svck. Cả năm 2020, DT thuần và LNR tăng 5,9% và 4,9% svck, lần lượt hoàn thành 96,1% và 95% dự phóng của chúng tôi.

KQKD Mộc Châu Milk (MCM) cải thiện đáng kể sau khi M&A

Sau khi sát nhập VNM, MCM ghi nhận KQKD khả quan với DT thuần tăng 10,3% svck đạt 2.822 tỷ đồng trong năm 2020, đóng góp 5% vào DT hợp nhất của VNM. Chúng tôi cho rằng, MCM ghi nhận KQKD tốt nhờ tập trung vào các chính sách quảng cáo nhằm tăng nhận diện thương hiệu của sản phẩm trên thị trường cũng như các chương trình khuyến mại để thúc đẩy tiêu thụ. LNR 2020 của MCM cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng 68,2 % svck lên 280,7 tỷ đồng.

Chúng tôi kỳ vọng LNR đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong năm 2021

Chúng tôi kỳ vọng VNM sẽ đạt tăng trưởng DT 7,9% svck trong 2021 nhờ 1) DT nội địa tăng 7,0% svck và 2) DT xuất khẩu tăng 8,0% svck nhờ nhu cầu ổn định ở thị trường Trung Đông cùng việc mở rộng danh mục sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc. Bên cạnh đó, biên LNG 2021 dự báo tăng 1,4 điểm % do biên LNG của GTN cải thiện lên mức 35% (+5 điểm %). Qua đó, chúng tôi kỳ vọng LNR 2021 tăng trưởng 15,6% svck.

Nâng đánh giá lên Khả quan với giá mục tiêu cao hơn 127.000 đồng/cp

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 6,7% sau khi điều chỉnh tăng EPS 2021-2022 0,9%/0,2% và loại bỏ tỷ lệ chiết khấu P/E 2021 (từ mức 5% trước đó). Trong mô hình định giá DCF, chúng tôi sử dụng WACC 11,6% sau khi giảm lãi suất phi rủi ro xuống 3% (từ mức 4% trước đó). Tiềm năng tăng giá: nhu cầu cao hơn dự kiến ở thị trường Trung Quốc. Rủi ro giảm giá: giá sữa nguyên liệu cao hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status