Hợp tác cùng phát triển

VNM – 9T19: Lợi nhuận tăng trưởng như kỳ vọng

Báo cáo phân tích DN 01/11/2019    746

Chia sẻ

  • KQKD 9T19 tăng trưởng phù hợp với dự phóng
  • Cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều có mức tăng trưởng khả quan trong 9T19
  • Biên LNG cải thiện nhờ giá bán sản phẩm trung bình cao hơn
  • Cánh cổng chính ngạch vào thị trường Trung Quốc sắp mở

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 132.400

VND 155.600

3,39%

MUA

Sản xuất thực phẩm

KQKD 9T19 tăng trưởng phù hợp với dự phóng. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế Quý 3/19 của VNM tăng trưởng lần lượt 4,0% và 3,3% so với cùng kỳ, hoàn thành tương ứng 73,7% và 78,4% doanh thu và lợi nhuận dự phóng cả năm 2019 của chúng tôi.

Cả thị trường trong nước và xuất khẩu đều có mức tăng trưởng khả quan trong 9T19. Doanh thu nội địa 9T19 tăng trưởng 5,7% so với cùng kỳ, đạt 35.820 tỷ đồng, khả quan hơn mức tăng trưởng 2,7% trong 9T18. Tăng trưởng doanh thu nội địa chủ yếu đến từ sản lượng hàng bán tăng 3,7~4,7% và giá bán trung bình tăng 1~2% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp cho biết kết quả doanh thu khả quan trong kỳ đến từ việc phát hành 15 sản phẩm mới và mạng lưới bán hàng được mở rộng thêm khoảng 15,000 điểm (+4% so với cùng kỳ).

Biên LNG cải thiện nhờ giá bán sản phẩm trung bình cao hơn. Giá trung bình sữa bột nguyên liệu trong 9T19 không thay đổi so vơi cùng kỳ, giữ ở mức 3,086USD/tấn, do đó không có tác động đáng kể lên biên LNG. Mặt khác, nhờ giá bán bình quân tăng 1~2% nên biên LNG thị trường nội địa tăng 1,1 điểm % so với cùng kỳ. Trong lúc đó biên LNG nước ngoài giảm 1,9 điểm % do sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm. Kết quả là biên LNG của VNM trong 9T19 tăng 0,6 điểm phần trăm, tăng lên mức 47,3%.

Chi phí thuế gia tăng. Biên LNTT 9T19 của VNM tăng 0,2 điểm phần trăm lên mức 24,1% nhờ biên LNG tốt hơn và tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 0,3 điểm % so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, biên LNST 9T19 của VNM giảm nhẹ 0,3 điểm % so với cùng kỳ do thuế suất TNDN khả dụng dụng tăng 2,1 điểm % khi một số nhà máy của doanh nghiệp đã hết hạn được ưu đãi thuế. Loại trừ tác động của các yếu tố bất thường (thanh lý tài sản, hỗ trợ thu nhập từ nhà cung cấp), lợi nhuận cốt lõi của VNM tăng trưởng 10,8% trong 9T19.

Cánh cổng chính ngạch vào thị trường Trung Quốc sắp mở. Vào tháng 10/2019, TH Milk đã nhận được giấy phép xuất khẩu sữa chính ngạch vào thị trường đông dân nhất thế giới. Chúng tôi tin rằng VNM cũng sẽ sớm nhận được giấy phép này và bắt đầu phân phối sản phẩm của mình vào thị trường này trong những tháng cuối năm 2019.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status