Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo v/v chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung

Hoạt động VNDirect 19/03/2013    198

Chia sẻ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung như sau:

I.          Tên cá nhân chào mua công khai: Hồ Huy

1.                  Ngày sinh: 22/04/1955

2.                  Số CMTND:023141876 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 20/09/2007

3.                  Địa chỉ: Số 270/35, Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

4.                  Điện thoại: 0989.111.111

 

II.         Công ty mục tiêu chào mua công khai

Tên công ty:  Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung (MNC)

Địa chỉ: Số 92 đường 2/9,P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 84-(511) 625 78 88    Fax: 84-(511) 355 19 99

 

III.        Thông tin về đợt chào mua công khai

1.                   Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ hiện tại của cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu: 133.200 cổ phiếu chiếm 1,65% vốn điều lệ

2.                   Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: 888.000 cổ phiếu chiếm 11% vốn điều lệ

3.                   Số lượng, tỷ lệ cổ phần dự kiến sau khi chào mua: 1.021.200 cổ phiếu chiếm 12,65% vốn điều lệ

4.                   Giá chào mua: 3.100 đồng/cổ phiếu

5.                   Nguồn vốn thực hiện chào mua: từ cổ tức, tiền lương, tiền thưởng của cá nhân

6.                   Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

          Ngày 24/12/2012 cá nhân chào mua đã thực hiện bán 888.000 cổ phiếu MNC để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Đến nay do đã thu xếp được nguồn tài chính ổn định nên thực hiện mua lại 888.000 cổ phiếu này để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại MNC.

          Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: tiếp tục điều hành để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty mục tiêu, lấy hoạt động kinh doanh vận tải là cốt lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời mở rộng quy mô chiếm lĩnh thị trường vận tải miền Trung.

          Chính sách đối với người lao động của Công ty: tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

7.                   Thời gian thực hiện chào mua: từ ngày 21/03/2013 đến 21/04/2013

8.                   Đối tượng và điều kiện tham gia: Các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung

9.                   Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua:

          MNC tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi;

          MNC giảm vốn cổ phần;

          MNC phát hành chứng khoán bổ sung để tăng vốn điều lệ;

          MNC bán toàn bộ hoặc bán một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty.

10.                Phương thức thực hiện chào mua công khai: Thực hiện đăng ký bán qua Đại lý chào mua công khai.

11.                Thời hạn và phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản qua hệ thống của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

12.                Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

Website: vndirect.com.vn

            Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

            ĐT: 04 39410510                        Fax: 04 30410500

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 6, 7 Tòa nhà FIDECO, 81 – 85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 39146925                        Fax: 08 39146924

13.                Ghi chú: 

          Trường hợp số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán nhỏ hơn 888.000 cổ phiếu thì cá nhân chào mua cam kết mua toàn bộ số lượng cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán.

–     Trường hợp số cổ phiếu mà cổ đông đăng ký bán lớn hơn số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua thì số lượng cổ phần được bán của mỗi cổ đông được xác định bằng công thức sau:

Số cổ phần được bán

=

Số cổ phần đăng ký bán

x

Tổng số cổ phần đăng ký chào mua

Tổng số cổ phần đăng ký bán

          Cổ đông của Công ty mục tiêu không có quyền rút lại chấp thuận chào mua công khai khi hết thời gian chào mua công khai.

          Mọi thủ tục đăng ký chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung được thông báo và hướng dẫn trên website: www.vndirect.com.vn

 

IV.  Thời gian và địa điểm nhận đăng ký bán cổ phần

Đại lý chào mua công khai sẽ nhận hồ sơ đăng ký bán của cổ đông Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung tại các địa điểm sau:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính

          Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội

          Điện thoại: 04. 39410510  – Fax: 04. 39410500

          Thời gian: Từ ngày 21/03/2013 đến 21/04/2013

Chi nhánh Hồ Chí Minh

          Tầng 6, 7 Tòa nhà FIDECO, 81 – 85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

          ĐT: 08 39146925                  Fax: 08 39146924

          Thời gian: Từ ngày 21/03/2013 đến 21/04/2013

 

DMCA.com Protection Status