Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo thay đổi giờ giao dịch và giờ làm việc

Hoạt động VNDirect 01/03/2012    36963

Chia sẻ

Kính gửi: Quý Khách hàng

 

            Căn cứ công văn số 105/TB-SGDHN ngày 22/02/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Công văn số 319/2012/SGDHCM-TV ngày 21/02/2012 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) về việc triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều áp dụng từ ngày 05/03/2012. Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT (VNDIRECT) trân trọng thông báo về việc thay đổi giờ giao dịch tại HNX và HOSE, thời gian làm việc tại VNDIRECT và một số lưu ý khi kéo dài thời gian giao dịch như sau:

1.         Thời gian giao dịch tại HNX áp dụng từ 05/03/2012

Phiên

Thời gian

Phương thức giao dịch

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ

Sáng

9h đến 11h30′

Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận

 

11h30′ đến 13h

Nghỉ trưa

Chiều

13h đến 14h15′

Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận

 

2.         Thời gian giao dịch tại HOSE áp dụng từ 05/03/2012

Cổ phiếu và chứng chỉ quỹ    

Sáng

9h đến 9h15′

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

 

9h15′ đến 11h30′

Khớp lệnh liên tục I

 

9h đến 11h30

Giao dịch thỏa thuận

 

11h30′ đến 13h

Nghỉ trưa

Chiều

13h đến 13h45′

Khớp lệnh liên tục II

 

13h45′ đến 14h

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

 

13h đến 14h15′

Giao dịch thỏa thuận

Trái phiếu    

Sáng

9h đến 11h30

Giao dịch thỏa thuận

 

11h30′ đến 13h

Nghỉ trưa

Chiều

13h đến 14h15′

Giao dịch thỏa thuận

 

3.         Thời gian làm việc tại VNDIRECT áp dụng từ 01/03/2012

           Sáng từ 8h đến 11h45’, chiều từ 12h45’đến 17h

           Ngừng tiếp nhận hồ sơ khách hàng lúc 16h30 

4.         Một số lưu ý khi HOSE và HNX triển khai kéo dài thời gian giao dịch

 –          Khi kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều, hình thức thanh toán trực tiếp T+1 đối với các giao dịch thỏa thuận có khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên sẽ bị hủy bỏ. Tất cả các giao dịch thỏa thuận sẽ có chu kỳ thanh toán T+3.

           Các lệnh còn hiệu lực trong phiên sáng tiếp tục được chuyển sang phiên chiều;

           Biên độ giao động giá: Áp dụng cho cả ngày giao dịch;

           Cách xác định giá tham chiếu và việc sửa, hủy lệnh giao dịch được thực hiện theo Quy chế giao dịch hiện hành.

 

 

Trân trọng,

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

 

DMCA.com Protection Status