Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thông báo chính thức điều chỉnh thời gian GD tại HOSE

Hoạt động VNDirect 30/08/2010    833

Chia sẻ

Theo công văn số 1657/SGDHCM–TV của Sở Giao dịch Chứng khoán HCM về việc chính thức điều chỉnh thời gian giao dịch tại sàn HOSE, theo đó Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc điều chỉnh thời gian giao dịch trong ngày tại sàn HOSE như sau:

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Thời lượng

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

8h30’ – 8h45’

15 phút

Khớp lệnh liên tục

8h45’ – 10h30’

105 phút

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

10h30’ – 10h45’

15 phút

Thỏa thuận

8h30’ – 11h00’

150 phút

Trái phiếu

Thỏa thuận

8h30’ – 11h00’

150 phút

Thị trường đóng cửa

11h00’

Thời gian áp dụng: Từ ngày 13/09/2010

Trân trọng thông báo

Phòng Dịch vụ Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

DMCA.com Protection Status