Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT THÔNG BÁO BIỂU PHÍ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TỪ NGÀY 01/09/2018

Chứng khoán phái sinh 10/10/2018    509

Chia sẻ

VNDIRECT THÔNG BÁO BIỂU PHÍ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TỪ NGÀY 01/09/2018


October 10, 2018

VNDIRECT trân trọng thông báo Biểu phí giao dịch Chứng khoán phái sinh mới áp dụng từ ngày 01/09/2018 cho toàn bộ Khách hàng cụ thể như sau:

  1. Biểu phí áp dụng cho toàn bộ Khách hàng
KLGD trong ngày của Khách hàng Giao dịch đóng/mở vị thế đối ứng trong ngày (Day Trading) Giao dịch đóng/mở vị thế qua ngày
1-99 hợp đồng 6,000 đ/hđ/gd 8,000 đ/hđ/gd
100 – 499 hợp đồng 5,000 đ/hđ/gd 7,000 đ/hđ/gd
Từ 500 hợp đồng 4,000 đ/hđ/gd 6,000 đ/hđ/gd
  1. Biểu phí áp dụng cho Khách hàng mở mới tài khoản Phái sinh từ ngày 06/08/2018 – 05/11/2018 (Chương trình phí trải nghiệm tại VNDIRECT)
Phí Biểu phí cũ Biểu phí mới
Phí đóng/mở vị thế đối ứng trong ngày 5,000 đ/hđ/gd 4,000 đ/hđ/gd
Phí đóng/mở vị thế qua ngày 10,000 đ/hđ/gd 6,000 đ/hđ/gd

Kể từ ngày 01/09/2018, Khách hàng thuộc Chương trình phí trải nghiệm áp dụng theo Biểu phí mới. Kết thúc thời gian ưu đãi (03 tháng kể từ ngày mở tài khoản), phí giao dịch phái sinh sẽ áp dụng theo biểu phí chung của công ty.