Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: Thành lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng

Hoạt động VNDirect 15/12/2010    1351

Chia sẻ

Căn cứ Quyết định số 1049/QĐ-UBCK và Giấy chứng nhận số 110/UBCK-GCN ngày 14/12/2010 của UBCK Nhà nước, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT công bố thông tin về việc lập chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng như sau:

–        Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

–        Địa chỉ đặt chi nhánh: Số 122 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

–        Điện thoại: 0511.3821111                                Fax:     0511.3898616

–        Người đứng đầu Chi nhánh: Mai Hữu Đạt

–        Nội dung, phạm vi hoạt động: Môi giới Chứng khoán; Lưu ký Chứng khoán.

–       

DMCA.com Protection Status