Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT tăng thêm 22 mã cổ phiếu trong danh mục Giao dịch Ký quỹ

Hoạt động VNDirect 29/05/2018    775

Chia sẻ

Một số tiêu chí để VNDIRECT lựa chọn bổ sung các mã chứng khoán mới trong đợt xem xét danh mục Giao dịch ký quỹ kỳ này bao gồm: các mã mới lọt vào danh sách được Giao dịch ký quỹ của Ủy Ban Chứng Khoán; các mã được đánh giá, phân tích lại định kỳ và có sự cải thiện về tình hình hoạt động kinh doanh, thanh khoản và chưa có trong danh mục kỳ trước của VNDIRECT; các mã không vi phạm các tiêu chí quản trị rủi ro của Công ty trong kỳ này và chưa có trong danh mục kỳ trước của VNDIRECT.

Bên cạnh việc bổ sung thêm mã mới trong danh mục ký quỹ, VNDIRECT tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro. Theo đó, công ty triển khai quản trị đa tầng vừa đảm bảo an toàn vốn cho Công ty, cho khách hàng vừa đảm bảo tính cạnh tranh. Với tầng quản trị toàn công ty, VNDIRECT quy định rõ ràng hạn mức cho vay toàn công ty và hạn mức cho vay với từng cổ phiếu trong danh mục. Với tầng quản trị tài khoản, VNDIRECT quản trị rủi ro bằng hạn mức tài khoản và bộ tỷ lệ RTT. Qua đó, nhà đầu tư có thể chủ động điều chỉnh hạn mức margin của tài khoản nhằm thích ứng với các chiến thuật đầu tư và biến động của thị trường, đồng thời được cảnh báo về rủi ro biến động danh mục đầu tư để có các quyết định phù hợp và kịp thời.

Thông tin chi tiết về Giao dịch ký quỹ (Vay Margin) tại VNDIRECT, vui lòng xem tại đây.

DMCA.com Protection Status