Hợp tác cùng phát triển

VNDIRECT: PTI mua cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ thành cổ phiếu quỹ từ 09.10.09

Hoạt động VNDirect 07/10/2009    237

Chia sẻ

THÔNG BÁO

V/v: mua cổ phiếu của cổ đông nhỏ lẻ thành cổ phiếu quỹ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

   Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện năm 2009.

   Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-PTI- HĐQT ngày 06/07/2009 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện về việc phê duyệt đầu tư mua lại cổ phiếu PTI của cổ đông nhỏ, lẻ thành cổ phiếu quỹ;

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện thông báo cho các cổ đông việc thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như sau:

·        Loại cổ phiếu mua: Cổ phiếu phổ thông

·        Số lượng dự kiến mua: 136.785 cổ phiếu

·        Giá mua lại: 20.000 đồng/cổ phần (hai mươi nghìn đồng cho một cổ phần)

·        Thời gian mua: từ 8h ngày 9/10/2009 tới 16h ngày 10/11/2009

·        Đối tượng mua: các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/04/2009 và hiện đang sở hữu số lượng cổ phần tính tới thời điểm 16h ngày 5/10/2009 là: bằng hoặc nhỏ hơn 50 cổ phần.

·        Trình tự thủ tục: Hướng dẫn chuyển nhượng đính kèm

·        Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện việc mua: Công ty Cổ  phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT).

·        Nơi nhận hồ sơ chuyển nhượng, thực hiện chuyển nhượng: Công ty Cổ  phần Chứng khoán VNDIRECT. Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, HBT, Hà Nội.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

   Bà Trần Thị Lan Phương – Công ty Cổ  phần Chứng khoán VNDIRECT

Điện thoại: 04. 39410510  máy lẻ: 3203        Fax: 04. 39410500 

   Bà Bùi Diệu Linh Công ty Cổ  phần Bảo hiểm Bưu điện.

Điện thoại: 04. 37724466  máy lẻ: 108           Fax: 04. 37724460

Trân trọng thông báo ./.

DMCA.com Protection Status