Hợp tác cùng phát triển

VJC – Giai đoạn khó khăn nhất đã qua – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 24/11/2020    839

Chia sẻ

  • VJC ghi nhận lỗ ròng từ hoạt động cốt lõi giảm từ 1.479 tỷ đồng Q2/20 xuống 968 tỷ đồng trong Q3/20.
  • Chúng tôi giảm 11,1% dự phóng EPS 2021 nhưng tăng 7,1% dự phóng EPS 2022 nhằm phản ánh kỳ vọng tăng trưởng nội địa cao hơn.
  • Duy trì đánh giá TRUNG LẬP với giá mục tiêu cao hơn ở mức 117.800 đồng/cp.

Giá Thị trường

Giá Mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Nghành

VND 118.900

VND 117.800

0%

TRUNG LẬP

Công nghiệp

Vận tải hàng không phục hồi trong Q3/20

Tổng số chuyến bay của VJC đạt 15.190 trong Q3/20, giảm 55,3% svck, hầu hết là các chuyến nội địa với DT mỗi chuyến thấp hơn các chuyến quốc tế, khiến doanh thu cốt lõi Q3 giảm 72,5% svck. VJC không có giao dịch S&LB nào trong Q3/20 trong khi ghi nhận LNG 836 tỷ đồng từ S&LB trong Q3/19, dẫn đến việc lỗ ròng 971 tỷ đồng trong Q3/20 (sv LN ròng 1.700 tỷ đồng trong Q3/19). Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có sự phục hồi trong KQKD Q3/20, bất chấp dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng vào cuối tháng 7. Nhờ thị trường nội địa phục hồi, tổng số chuyến bay trong Q3/20 tăng 10,1% sv quý trước, khiến DT cốt lõi tăng 41,5% sv quý trước, giúp lỗ ròng từ hoạt động cốt lõi giảm từ 1.479 tỷ đồng trong Q2/20 còn 968 tỷ đồng trong Q3/20.

S&LB, LN tài chính bất thường và LN khác hỗ trợ LN ròng năm 2020

Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng tổng lượng hành khách giảm 40,4% svck, trong đó lượng khách quốc tế giảm 87,7% svck và lượng khách nội địa giảm 18,1% svck. Chúng tôi dự báo doanh thu và LN ròng từ hoạt động cốt lõi sẽ giảm lần lượt 57,9% svck/2.614% svck, đạt 16.255 tỷ đồng và -4.099 tỷ đồng, nhưng kỳ vọng hoạt động S&LB, LN tài chính bất thường và LN khác sẽ giúp DN đạt LN ròng năm 2020 96 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của vắc-xin giúp triển vọng 2021-2022 tươi sáng hơn

Tính đến 20/11/2020, 6 loại vắc – xin đã được cấp phép để sử dụng hạn chế. Dựa trên triển vọng tích cực từ phát triển vắc-xin, trong 2021-2022, chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc tế sẽ tăng mạnh 365%/75% svck, tương đương 57,3%/100,1% năm 2019, trong khi lượng khách nội địa có thể tăng 23,1%/8,0% svck, tương đương 100,8%/108,8% năm 2019. Chúng tôi dự phóng LN ròng từ hoạt động cốt lõi sẽ đạt 182 tỷ đồng/879 tỷ đồng và hoạt động S&LB sẽ giúp LN ròng 2021-2022 đạt 3.169 tỷ đồng và 4.652 tỷ đồng.

Duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP do yếu tố tích cực đã được phản ánh

Chúng tôi tăng giá mục tiêu 13,9% trên cơ sở (1) kỳ vọng EPS từ 2022 tăng do kỳ vọng tăng trưởng lưu lượng nội địa tăng và (2) chúng tôi chuyển mô hình định giá DCF sang năm 2021. Rủi ro tăng giá là lưu lượng khách quốc tế hồi phục tốt hơn kỳ vọng từ năm 2021. Rủi ro giảm giá bao gồm (1) bất ổn phát sinh từ dịch bệnh và (2) giá nhiên liệu cao hơn dự kiến.

Xem thêm báo cáo chi tiết TẠI ĐÂY

DMCA.com Protection Status