Hợp tác cùng phát triển

VHC – Chờ đón triển vọng tươi sáng trong năm 2022 – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 23/02/2022    797

Chia sẻ

  • DT thuần/LN ròng Q4/21 của VHC tăng 38,5%/171,1% svck.
  • Chúng tôi tự tin về triển vọng năm 2022/23 của VHC với DT thuần/LN tăng lần lượt 25,8%/6,5% svck và 27,4%/5,6 svck nhờ nhu cầu phục hồi và giá bán trung bình cao ở các thị trường xuất khẩu chính.
  • Duy trì khuyến nghị Trung lập với giá mục tiêu cao hơn 80.600 đồng/cp sau khi điều chỉnh tăng 7,6%/6,6% dự phóng EPS năm 2022/23.

Giá thị trường

Giá mục tiêu

Tỷ suất cổ tức

Khuyến nghị

Ngành

VND75.000

VND80.600

2,7%

Trung lập

Hàng tiêu dùng

Kết quả kinh doanh Q4/21 ấn tượng nhờ nhu cầu từ thị trường Mỹ

Doanh thu (DT) thuần Q4/21 của VHC tăng 38,5% svck lên 2.693 tỷ đồng nhờ sản lượng cá tra nhích nhẹ 1,2% svck và giá bán cá tra bình quân tăng 35,9% svck, theo ước tính của chúng tôi. Thị trường Mỹ là thị trường chủ chốt với DT xuất khẩu tăng 91,2% svck. Ngoài ra, biên lợi nhuận (LN) gộp Q4/21 tăng 11,4 điểm % svck lên 23,7% nhờ giá bán cao và tồn kho cá nguyên liệu giá thấp. LN ròng Q4/21 tăng 171% svck lên 454,7 tỷ đồng, cao hơn mức tăng 46% svck trong Q3/21. Cả năm 2021, DT thuần/LN ròng của VHC tăng 28,7%/53,2% svck lên 9.054 tỷ đồng/1.101 tỷ đồng, hoàn thành 101%/116% dự phóng cả năm.

Chúng tôi tự tin về triển vọng năm 2022-23 của VHC vì…

… (1) nhu cầu của thị trường Mỹ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy DT xuất khẩu tăng 23,9% svck, (2) thị trường Trung Quốc và EU dự kiến sẽ tăng trưởng trở lại sau kết quả khiêm tốn năm 2021, (3) mảng Collagen & Gelatin (C&G) phục hồi từ mức thấp năm 2021 do nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng; và (4) giá bán có khả năng đạt mức 3,45 USD/kg trong năm 2022 do nguồn cung cá nguyên liệu thắt chặt đến 6 tháng cuối năm do diện tích nuôi cá tra Việt Nam đã giảm đáng kể từ Q3/21 trong thời gian dịch bệnh bùng phát. Với khả năng tự cung được 70% nguyên liệu đầu vào, VHC sẽ được hưởng lợi từ giá bán tăng mà không gặp vấn đề về nguồn cung.

Thay đổi dự phóng năm 2022/23

Chúng tôi tăng dự phóng DT cá tra năm 2022/23 lên 3,8%/0,8% và DT các sản phẩm khác tăng 20,8%/6,7% do kỳ vọng nhu cầu và giá bán phục hồi mạnh mẽ tại các thị trường xuất khẩu. Chúng tôi hạ dự phóng DT của mảng C&G trong năm 2022/23 xuống 16,9%/4,3% do nhu cầu phục hồi chậm hơn dự kiến. Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng DT và LN ròng 2022 sẽ tăng lần lượt 25,8%/27,4% svck, sau đó giảm tốc xuống 6,5%/5,6% svck trong năm 2023.

Triển vọng đã phần nào được phản ánh vào giá

Chúng tôi nâng giá mục tiêu lên 80.600 đồng/cp do 1) chúng tôi chuyển cơ sở định giá DCF sang 2022 và (2) chúng tôi điều chỉnh tăng EPS năm 2022/23 lên 7,6%/ 6,6%. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giá thị trường của cổ phiếu hiện đang gần với giá trị hợp lý. Do đó, chúng tôi giữ khuyến nghị Trung lập. Tiềm năng tăng giá bao gồm giá bán và nhu cầu cao hơn dự kiến ở các thị trường xuất khẩu mục tiêu. Rủi ro giảm giá bao gồm giá cá nguyên liệu và chi phí vận chuyển cao hơn dự kiến.

Đọc báo cáo chi tiết tại: Đây

DMCA.com Protection Status