Hợp tác cùng phát triển

VCB – Tăng trưởng bền vững với rủi ro thấp – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 30/07/2019    137

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 6T2019 tăng 41,0% so với cùng kỳ (yoy), đạt 55,9% dự báo của chúng tôi nhờ NIM cải thiện và chi phí chỉ tăng nhẹ.
  • Lợi nhuận ròng Q2/2019 tăng 49,0% yoy nhưng giảm 7,4% so với quý 1 do tăng trưởng cho vay chậm lại và VCB tăng trích lập dự phòng trong Q2/2019.
  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị Nắm giữ nhưng nâng giá mục tiêu thêm 12,7% lên 83.200 đồng/cp.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND78.500 VND83.200 1,02% NẮM GIỮ NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status