Hợp tác cùng phát triển

VCB – Lợi nhuận tăng trưởng mạnh vượt kỳ vọng – Cập nhật

Báo cáo phân tích DN 22/02/2019    137

Chia sẻ

  • Lợi nhuận ròng 2018 đạt 14.642 tỷ đồng (+61,1% yoy), vượt 22% dự báo của chúng tôi.
  • Lợi nhuận ròng tăng mạnh nhờ tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi cao, chi phí hoạt động được kiểm soát tốt và thu nhập bất thường từ thoái vốn đầu tư.
  • Chúng tôi giữ khuyến nghị Mua cho VCB và duy trì giá mục tiêu 73.800 đồng, mặc dù KQKD tốt hơn kỳ vọng do chúng tôi giảm hệ số P/B mục tiêu.
Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành
VND60.100 VND73.800 1,33% MUA NGÂN HÀNG

 

Xem báo cáo chi tiết tại ĐÂY 

DMCA.com Protection Status