Hợp tác cùng phát triển

Thông báo v/v nhận uỷ quyền bán chứng khoán PVI

Hoạt động VNDirect 03/12/2007    215

Chia sẻ

Theo Thoả thuận ký giữa Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT và Công ty tài chính Dầu Khí số 601 TTHT/TCDK-VNDS ngày 08/10/2007. Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT xin thông báo đến Quý khách hàng hiện đang ký Hợp đồng uỷ thác cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam (PVI) với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT và Hợp đồng cầm cố cổ phiếu với Công ty Tài Chính Dầu Khí về việc nhận uỷ quyền bán chứng khoán PVI hiện đang giao dịch tại Trung tâm Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (Hastc)

Quý khách vui lòng xem File đính kèm

Download: Giấy yêu cầu bán chứng khoá n PVI ủy thác
Giấy yêu cầu giải tỏa và bán chứng khoán PVI ủy thác cầm cố
Hướng dẫn khách hàng ủy thác bán chứng khoán PVI

Giấy đề nghị bán ủy thác cổ phiếu PVI
Phiếu đăng ký điện thoại và mật khẩu bán chứng khoán ủy thác PVI
Thỏa thuận ủy quyền bán giữa VNDS và PVFC 1
Thỏa thuận ủy quyền bán giữa VNDS và PVFC 2
Thỏa thuận ủy quyền bán giữa VNDS và PVFC 3

DMCA.com Protection Status